KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2022

Posted on 18 Nov 2022

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2022 KEMENTERIAN INDUSTRI MAKANAN, KOMODITI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH SARAWAK

Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak (M-FICORD) sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan 2022 dari 1 Oktober hingga 31 Disember 2022.

Semua pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak (M-FICORD) dijemput untuk memberikan maklumbalas secara langsung melalui kajian ini bagi mengukur keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kementerian berdasarkan pengalaman pelanggan semasa berurusan di M-FICORD.

Klik pautan ini untuk menjawab soalan kajian:

https://survey.sarawak.gov.my/.../public.../1/1-2022-11-275/

Atau imbas kod QR seperti di bawah.

Kerjasama anda dalam menjayakan kajian ini amatlah dihargai.

Terima kasih.


KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN M-FICORD 2022.jpg

Useful Links